En partner for innovasjon og utvikling

Havbruksnettverk Helgeland har flere spennende prosjekter på gang. Vi jobber stadig for å skape vekst og utvikling i havbruksnæringen på Helgeland.

Blått hav med skum

Leverandørutvikling i Nord for Nordland

- Utvikle lokale leverandører slik at oppdretterne legger igjen mere av investeringene lokalt

Blått hav med skum

Helgelandsflåten

- Vi ser på muligheten for å bygge fórflåter lokalt på Helgeland 

Blått hav med skum

Bærekrafts løsninger for havbruk

- Utvikle løsninger for renovasjon av plast og sikkerhetsutstyr fra havbruksnæringen 

Blått hav med skum

Biosikkerhet

- ILA og PD - Hvordan forebygge spredning 

Blått hav med skum

Alternativ Energi / Grønn plattform – FOU

- Finne alternative løsninger som rett energibærer til rett forbruk og i kombinasjon.

Blått hav med skum

Ny marin strategi Nordland

- Evaluere Nordland Fylkeskommune sin marine strategi fra et Helgelands perspektiv