Gå til hovedinnhold Gå til søk

Om oss

Havbruksnettverket Helgeland tar i bruk forskjellige virkemidler for å oppnå vårt formål. Gjennom alt fra seminar og felles prosjekter til innspill til myndighetene, jobber vi for at havbruksnæringen i nord skal få en sterkere stemme både i Norge og internasjonalt. Sentrum Næringshage startet Havbruksnettverk Helgeland og har prosjektledelse for nettverket.

Havbruksnettverk Helgeland jobber for å dyrke og utnytte potensialet som finnes i havbruksnæringen i Nord-Norge. Vi skal være et hensiktsmessig verktøy for å utvikle konkurransedyktige lokale og regionale leverandører.

Noen av våre aktiviteter
  • Fagmøter og seminar
  • Samarbeid om felles forsknings- og utviklingsprosjekt
  • Koordinerte innspill til lokale, regionale og nasjonale myndigheter
  • Utveksling av kunnskap og ressurser
  • Deltakelse i nasjonale og internasjonale fora og nettverk
  • Etablering av felles infrastruktur for forskning, utvikling og innovasjon

Vi skal utnytte og videreutvikle potensialet som finnes

Ringvirkningene fra havbruksnæringen er betydelige, men leverandørnæringen i nord er fortsatt liten i et nasjonalt perspektiv. Potensialet for at lokale og regionale leverandører i nord tar en større del av kaka er stort.

Vi skal gi Helgeland en tydeligere posisjon som havbruksmiljø

De sterkeste leverandørmiljøene er etablert i Midt-Norge og på Vestlandet, hvor havbruksnæringen og leverandørmiljøene har vært sterke over lang tid. En sammenlignende studie fra 2014 viser at pr krone investert fra oppdrettsnæringen legges igjen henholdsvis 30 øre i Midt-Troms-regionen, 50 øre i Trøndelag og 85 øre på Vestlandet.

Vi skal være et nettverk for bedrifter som vil satse

Havbruksnæringen har uttrykt et ønske om å handle mer fra lokale og regionale leverandører i nord, så lenge disse er konkurransedyktige på pris og kvalitet. Målet er at Havbruksnettverk Helgeland blir et hensiktsmessig verktøy for å utvikle konkurransedyktige lokale og regionale leverandører.

Aktuelt

Vårt styre

Thomas Lehre,
Nothuset AS

Styreleder

Geir Frode Risa,
Aker Solutions

Styremedlem

Lars Møgster,
Union Industri AS

Styremedlem

Julie –Anne Olvik,
Kystinkubatoren AS

Styremedlem

Odd Rikard Wiik-Iversen

Styremedlem

Tomas Sund,
Havida AS

Styremedlem

Ann Merete Brevik,
Sentrum Næringshage AS

Styremedlem

Elin Rønning

Observatør - Innovasjon Norge

Mariann Bakke

Observatør - NFK

Nyttige snarveier

61

Medlemmer

5

5