Gå til hovedinnhold Gå til søk

Vil du bli en del av vårt nettverk?

Vi vil gjerne høre fra deg – enten du ønsker å bli deltaker, har spørsmål eller andre henvendelser og innspill.

Havbruksnettverk Helgeland har som mål å øke andelen varer og tjenester kjøpt lokalt fra Havbruksnæringen på Helgeland gjennom å styrke konkurranseevnen til lokale leverandører. Ved deltakelse i Havbruksnettverket vil bedriftene få:

 

  • Synliggjort partnernes nåværende og fremtidige behov
  • Tydeliggjort hvilke krav og standarder partnere stiller til leverandører
  • Overført kunnskap og erfaring fra partnere gjennom felles arrangement
  • Mulighet til å levere tilbud til partnere
  • Delta på møteplasser og bidra i arbeid med forsknings-, utviklings- og innovasjonsaktiviteter i samarbeid med våre partnere

Kontakter

Frida Tradin

Ann Merete Brevik