Tanken bak nettverket

Flere havbruksselskap og leverandører har utrykt et behov for å starte et eget nettverk innenfor havbruk her på Helgeland. Sentrum Næringshage tok initiativet til å etablere en felles arena for å utveksle erfaringer og ideer samt sette fokus på utfordringer innen næringen. Havbruksnæringen forventes å være den sterkeste driveren for vekst og utvikling i Nord-Norge i tiden som kommer. Ringvirkningene fra havbruksnæringen er betydelige, men leverandørnæringen i nord er fortsatt liten i et nasjonalt perspektiv. Potensialet for at lokale og regionale leverandører på Helgeland tar en større del av kaka er stort.

Vi skal utnytte og videreutvikle potensialet som finnes

Ringvirkningene fra havbruksnæringen er betydelige, men leverandørnæringen i nord er fortsatt liten i et nasjonalt perspektiv. Potensialet for at lokale og regionale leverandører i nord tar en større del av kaka er stort. 

Vi skal være et nettverk for bedrifter som vil satse

Havbruksnæringen har uttrykt et ønske om å handle mer fra lokale og regionale leverandører i nord, så lenge disse er konkurransedyktige på pris og kvalitet. Målet er at Havbruksnettverk Helgeland blir et hensiktsmessig verktøy for å utvikle konkurransedyktige lokale og regionale leverandører.

Vi skal gi Helgeland en tydeligere posisjon som havbruksmiljø

 De sterkeste leverandørmiljøene er etablert i Midt-Norge og på Vestlandet, hvor havbruksnæringen og leverandørmiljøene har vært sterke over lang tid. En sammenlignende studie fra 2014 viser at pr krone investert fra oppdrettsnæringen legges igjen henholdsvis 30 øre i Midt-Troms-regionen, 50 øre i Trøndelag og 85 øre på Vestlandet. 

Vil du bli en del av vårt nettverk?

Vi vil gjerne høre fra deg – enten du ønsker å bli deltaker, har spørsmål eller andre henvendelser og innspill.

Kontakt oss