Havbruksnettverk Helgeland

Havbruksnettverk Helgeland ble denne uken utnevnt som en av landets to første hub-noder i det nasjonale klyngeprogrammet.

Hub-node ordningen er ny, og er et tilbud som gjør at mindre nettverk kan koble seg opp mot eksisterende klyngemiljø.

 

Havbruksnettverket er godt etablert med teknologibedrifter innen oppdrett og leverandørindustri. Vi skal fremover samarbeide med NCE Aquatech, en erfaren havbruksklynge med base i Trondheim.

 

Foto: Tom Hansen/Innovasjon Norge. Fra venstre: administrerende direktør i Innovasjon Norge Håkon Haugli, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Janicke Andreassen, Joakim Kristiansen og Ann Merete Brevik i Havbruksnettverk Helgeland og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

0