Abyss AS

Abyss AS - Nytt medlem i Havbruksnettverk Helgeland

Abyss AS skal etablere et eget kontor i Sandnessjøen. De skal i første omgang ha ca 25 ansatte i tilknytning til dette kontoret. De er en av landets ledende leverandører av servicetjenester for havbruksnæringen.

Vi ønsker Abyss AS velkommen å er stolte og glade får å få dem som nytt medlem i Havbruksnettverket og ser frem til spennende samarbeidsprosjekter sammen.

0