Gå til hovedinnhold Gå til søk

Internasjonalisering og eksport

Eksport og internasjonalisering innen havbruk er temaet når Havbruksnettverk Helgeland arrangerer medlemstreff i februar.

Om arrangementet

Dato:
Klokkeslett
Sted
Pris
2. feb
10.00
Petro Næringshage 2.etg
1200 kr

Program:

  • 10.00 – Velkommen
  • 10.05 – Innovasjon Norge
  • 10.20 – Spørsmål til foredragsholder
  • 10.25 – Kvarøy Fiskeoppdrett AS – Veien til det amerikanske markedet og Whole Food Market
  • 10.40 – Spørsmål til foredragsholder
  • 10.45 – Eksfin
  • 11.00 – Spørsmål til foredragsholder
  • 11.05 – Kristian Henriksen, NCE Aquatech
  • 11.20 – Spørsmål til foredragsholder
  • 11.30 – Lunsj

 

  • 12.30 – 14.00 – Medlemsmøte Havbruksnettverk Helgeland – Innspill til kommende aktiviteter / prosjekter / fokusområder?
  • 16.00 – 18.00 – Styremøte / strategisamling – Petro Næringshage
  • 18.30 – Middag på Scandic for styret

 

Innhold:

Innovasjon Norge

Overordnet om muligheter i de ulike landene som Global Growth har rettet seg mot innen akvakultur, og hvordan programmet gir god start-hjelp til selskaper. Forteller også kort om de «nye» landene som er aktuelle fremover.

Kvarøy Fiskeoppdrett

Kvarøy’s historie om veien til det amerikanske marked og Whole Food Market.

Eksfin:

Hvordan Eksfin kan bidra i finansiering av eksportkontrakter og internasjonalisering av norsk havbruksindustri.

NCE Aquatech:

Klyngens erfaringer og aktiviteter mot et internasjonalt marked.

 

 

1200 kr for medlemmer

4800 kr for ikke medlemmer

 

Trykk her for påmelding

Kontakter

Ann Merete Brevik