Gå til hovedinnhold Gå til søk

Pilot – Rekruttering

Medlemmer i Havbruksnettverk Helgeland har ytret ønsker om å sette i gang et prosjekt der fokuset er rekruttering på ytre Helgeland.

Medlemmer i Havbruksnettverk Helgeland har ytret ønsker om å sette i gang et prosjekt der fokuset er rekruttering på ytre Helgeland. Hele Norge opplever et massivt kompetansebehov etter at virksomhetene har vært, og er inne i en krevende periode med pandemi og sikkerhetssituasjonen i Europa. Dette gjenspeiles også på Helgeland. Mangelen på kompetanse og arbeidskraft er en stor utfordring for bedriftene. Her ser Havbruksnettverk på muligheten for å bistå bedriftene med å sette i gang et prosjekt der vi skal danne en prosjektgruppe som skal bestå av Havbruksnettverk Helgeland og medlemsbedriftene selv. Her skal vi bistå med å avdekke bedriftenes kompetansebehov og synliggjøre bedriftenes kompetanse. Vi ser også på muligheten for å etablere en nettside og en film som skal finansieres av bedriftene selv. Her skal bedriftene få frem informasjon om sin bedrift, ledige stillinger og inspirasjon for tilflyttere.

OPPDATERT:
Prosjektet har nå fått midler til pilotprosjekt for 2024 med oppstart omgående.

 

Kontakter

Christian Wiik Kynsveen

Henrik Andersen