Gå til hovedinnhold Gå til søk

INTERNASJONALISERING OG EKSPORT

Eksport og internasjonalisering innen havbruk er temaet når Havbruksnettverk Helgeland arrangerer medlemstreff i februar.

Program:

10.00 – Velkommen
10.05 – Innovasjon Norge v/ Tom-Ivar Bern
10.20 – Spørsmål til foredragsholder
10.25 – Kvarøy Fiskeoppdrett AS v/ Alf-Gøran Knutsen – Veien til det amerikanske markedet og Whole Food Market
10.40 – Spørsmål til foredragsholder
10.45 – Eksfin v/ Astrid Etienne og Laila Johnsen
11.00 – Spørsmål til foredragsholder
11.05 – NCE Aquatech v/ Kristian Henriksen
11.20 – Spørsmål til foredragsholder
11.30 – Lunsj
12.30 – 14.00 – Medlemsmøte Havbruksnettverk Helgeland – Innspill til kommende aktiviteter / prosjekter / fokusområder?
16.00 – 18.00 – Styremøte / strategisamling – Petro Næringshage
18.30 – Middag på Scandic Syv Søstre for styret

Innhold:

Innovasjon Norge

Overordnet om muligheter i de ulike landene som Global Growth har rettet seg mot innen akvakultur, og hvordan programmet gir god start-hjelp til selskaper. Forteller også kort om de «nye» landene som er aktuelle fremover.

Kvarøy Fiskeoppdrett

Kvarøy’s historie om veien til det amerikanske marked og Whole Food Market.

Eksfin:

Hvordan Eksfin kan bidra i finansiering av eksportkontrakter og internasjonalisering av norsk havbruksindustri.

NCE Aquatech:

Klyngens erfaringer og aktiviteter mot et internasjonalt marked.

 

1200 kr for medlemmer

4800 kr for ikke medlemmer

 

Trykk her for påmelding