Gå til hovedinnhold Gå til søk

Service og vedlikehold forflåter

Etter tilbakemelding fra flere oppdrettere ser de behov for å strukturere og effektivisere vedlikeholdsoppdragene på en mer effektiv og bedre måte. Dette har vi løst gjennom å etablere et bedriftsnettverk sammen med relevante medlemmer i Havbruksnettverk Helgeland hvor vi skal utarbeide å lage strukturerte pakkeløsninger på vedlikeholdsoppdragene.

Aker Solutions

Prosjektperiode: 2022-2024

Aktiviteter i prosjektet i 2022:

A1 Behovskartlegging

A2 Kartlegge leverandører og ansvarsforhold

A3 Gjennomføre månedlige arbeidsgruppemøter

A4 Gjennomføre to workshops for å bli kjent og utveksle erfaringer

A5 Utarbeide et pakkeforløp for vedlikehold av forflåter

 

Prosjektgruppen består av:

Kontakter

Frida Tradin