Gå til hovedinnhold Gå til søk

HVORDAN LAGE BÆREKRAFTSSTRATEGI?

Sentrum Næringshage og Kystinkubatoren skal i samarbeid med Sustainability starte et program for å få i gang små og mellomstore bedrifter med mål om å utvikle en bærekraftstrategi for sin bedrift.

Sustainability har rådgivere med lang erfaring fra miljøorganisasjoner, politikk, departement, media og næringsliv. Sustainability sine rådgivere har lang erfaring med kurs og foredragsvirksomhet, både gjennom det private og offentlige. Partner og seniorrådgiver Mette Fossum vil være kursansvarlig fra Sustainability.

Mette Fossum har over 15 års ledererfaring innen journalistikk, kommunikasjon, offentlig forvaltning, næringsliv, myndighetskontakt og bærekraftsarbeid (ESG). Mette er utdannet journalist og cand.mag. I tillegg har hun fagene endringsledelse, prestasjonscoaching og lederutdanning fra Harvard Business School. Av medieerfaring har Mette vært i TV2 og TVNorge som journalist, prosjektleder og programleder. Fra 2006 til 2011 var Mette kommunikasjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet. Hun var deretter kommunikasjonsdirektør i Norges Bank.

I 2013 startet hun i REMA 1000 som direktør for kommunikasjon, samfunnskontakt og samfunnsansvar. De siste årene har hun, som Chief ESG Officer i REITAN Handel, jobbet med en bærekraftsstrategi og rapporteringsstruktur på tvers av REITANs fire selskaper i syv land. Mette har bred erfaring med analyser, posisjonering og strategisk kommunikasjon i møte med økte krav til klima og bærekraft.

Programmet starter opp 25.01.2023

 • Opplæringen skal sikre at kursdeltagerne settes i stand til å utvikle en bærekraftstrategi for sin virksomhet.
 • I hovedtrekk vil kurset innebære jobbing med en vesentlighetsanalyse og en påfølgende bærekraftstrategi. En vesentlighetsanalyse innebærer en kartlegging innenfor bærekraft av hvilke muligheter og risikoer selskapet står ovenfor, samt hvem som er selskapets viktigste interessenter og hva disse er mest opptatt av. Etter prosessen med en vesentlighetsanalyse sitter vi med en prioritert rekkefølge av såkalte vesentlige tema, og dette blir grunnlaget for det videre arbeid med å sette seg egne bærekraftsmål og knytte disse til FNs bærekraftsmål. Dette blir dermed selskapenes bærekraftstrategi.
 • Gjennom kurset skal deltagerne få innsikt i ulike deler av bærekraftsarbeidet for bedrifter. Kurset tar for seg temaer som klima, fornybar energi, energikrise, naturkrise, sosial bærekraft.
 • Deltagerne får innsikt i de ulike krav og forventninger til små og mellomstore bedrifter – på etterlevelse av lover og krav til rapportering.
 • Deltagerne får råd og veiledning i hvordan de skal sette opp en vesentlighetsanalyse og bygge en bærekraftstrategi.
 • Det legges opp til to fysiske samlinger og to digitale

Medlemspris pr bedrift kr 10.000 eks MVA
Ikke medlem pr bedrift kr 40.000 eks MVA

Maksimalt antall deltakerbedrifter er satt 15stk. Førstemann til mølla prinsippet.

 

Samling 1 – 25.01.2023 kl. 10.00 – 15.00

Fysisk samling 5 timer
Innhold:

 • Innledning om ESG-arbeidet
 • Klima, fornybar energi, energikrise, naturkrise
 • Sosial bærekraft
 • Krav og forventninger til små og mellomstore bedrifter
 • Rapportering
 • Diskusjon

Samling 2 – 22.02.2023 kl. 10.00 – 13.00

Digitalt 3 timer
Innhold:

 • Vesentlighetsanalyse:
  Kartlegging av Interessenter og modenhetsnivå
 • Analyse:
  Megatrender, Bransjeanalyse, Interessentanalyse, Egen verdikjede
 • Diskusjon og oppgave til neste gang

Samling 3 – 19.04.2023 kl. 10.00 – 13.00

Digitalt 3 timer
Innhold:

 • Gjennomgang av oppgave
 • Vesentlighetsanalyse:
 • Prioritering av temaer
 • Bærekraftstrategi:
 • Å sette mål og ambisjoner
 • Risikovurdering av tiltak
 • Oppsett KPIer
 • Progresjon
 • Diskusjon og oppgave til neste gang

Samling 4 – 01.06.2023 kl. 10.00 – 15.00

Fysisk samling 5 timer
Innhold:

 • Bærekraftstrategi:
 • Oppsett
 • Rapport
 • Rammeverk
 • Etiske retningslinjer

 

TRYKK HER FOR PÅMELDING