Gå til hovedinnhold Gå til søk

Energi i havbruk

Klyngene NCE Aquatech Cluster (NCE) (inkl. Havbruksnettverk Helgeland) og Renewable Energy Cluster (Renergy) har samarbeidet over flere år gjennom prosjektet «Energi i havbruk».

Bedriftsdeltakerne i prosjektet deltok våren 2022 i en workshop for konkretisering av viktigste neste steg for å lykkes med å gjøre næringens energiforbruk mer fornybart. Konklusjonen på dette arbeidet var at det er et sterkt behov for en oppdatert og helhetlig kartlegging av energi i havbruksnæringen og hvordan dette kan møtes med fornybare energikilder.

Les artikkel om prosjektet her

 

Prosjektperiode: 2022-2024

Mål
Utvikle og implementere effektiv fornybar energiforsyning til batteri- og hydrogenelektriske fartøy og industri og havbruksanlegg på land og i sjø i Trøndelag og Nordland

Aktiviteter i prosjektet i 2022:

  • Kartlagt driftsmønster for ulike typer fartøy
  • Kartlagt kai, havner, landbaser med tanke på tilgjengelighet og bruk
  • Kartlagt slakteri, klekkeri/settefiskanlegg, landbasert og sjøbaserte oppdrettsanlegg
  • Kartlagt nett, energi og effekttilgang
  • Analysert og sammenstilt data
  • Utviklet et kart og beslutningsgrunnlag som viser utfordringer og muligheter for energi og fiskefartøy

 

Prosjektgruppen består av:

Kontakter

Frida Tradin