Gå til hovedinnhold Gå til søk

Blått kompetansenettverk

Havbruksnettverk Helgeland og NCE Aquatech Cluster samler dedikerte bedrifter i havbruksnæringen i et nettverk for erfaringsutveksling og samarbeid om kompetansebehov og kompetanseutvikling for å skape konkurransefortrinn nå og i fremtiden

Kvarøy

Ambisjon

   • Ambisjon er å løfte deltakende bedrifters evne til å videreutvikle og
    effektivisere bedriftens ressurser gjennom strategisk
    kompetansebehov og kompetanseutvikling

 

Hvordan skal vi lykkes

   • Tilføre personell med leder –/HR ansvar ny kunnskap om strategisk
    kompetanseutvikling og strategisk arbeid for å møte framtidens
    kompetansebehov
   • Et nettverk for dedikerte, spesielt inviterte, med fokus på å styrke sin
    bedrift for fremtiden, gjennom strategisk kompetanseutvikling
   • Nettverket vil vi legge til rette for ervervelse av ny kunnskap, deling av
    erfaringer og gi tilgang på verktøy som kan bidra til forbedring av det
    strategiske kompetansearbeidet

 

Hvorfor delta?

   • NCE Aquatech har god erfaring med prosessløp for nettverk innen
    ulike fagfelt der målet er å gi et kunnskapsløft for deltakerne, slik at
    de motiveres og inspireres til videre prosessløp internt i egen bedrift.
   • Deltakelse i Blått kompetansenettverk vil gi tilgang til verktøy og
    metodikk for å jobbe strategisk med kompetansebehov og
    kompetanseutvikling over tid og slik posisjonere seg i bransjen.

 

Samarbeidspartnere:

Kontakter

Christian Wiik Kynsveen