Gå til hovedinnhold Gå til søk

Areal / Kystsoneplan

Kursets målsetting er å gi deltakerne et kunnskapsløft og bedre forståelse for rammebetingelsene for arealbruk i sjø. Økt kunnskap knyttet til plan- og bygningsloven og arealplanlegging i sjø vil føre til mer effektive søknadsprosesser og bedre bærekraftig utnyttelse av våre felles havområder.

Målgruppen er personell i akvakulturnæringen med ansvar for arealplanlegging, lokalitetsutvikling og /eller er kontaktpunkt med samfunn og myndigheter.

Kurset vil gi kunnskap og innsikt i:

  • Hvordan navigerer i planverket for arealbruk i sjø.
  • Konsekvensutredninger etter ulike lovverk, og forståelse for hvilke tiltak som krever konsekvensutredning.

Kursets faglige innhold leveres av ………………….. Det blir gitt faglige foredrag og deltakerne vil utføre praktiske oppgaver og dele erfaringer med andre.

Vi anbefaler 2-3 personer fra hver virksomhet – dette skaper grunnlag for samarbeid og videre arbeid i egen virksomhet.

Kurset er forbeholdt bedrifter som er medlemmer i Havbruksnettverk Helgeland.

 

Samarbeidspartnere: