Gå til hovedinnhold Gå til søk

For vekst og verdiskaping i havbruksnæringen i Nord-Norge

Havbruksnettverk Helgeland jobber for å dyrke og utnytte potensialet som finnes i havbruksnæringen i Nord-Norge. Vi skal være et hensiktsmessig verktøy for å utvikle konkurransedyktige lokale og regionale leverandører.

Våre fokusområder

Samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter

 • Bedriftsdeltakerne i prosjektet deltok våren 2022 i en workshop for konkretisering av viktigste neste steg for å lykkes med å gjøre næringens energiforbruk mer fornybart. Konklusjonen på dette arbeidet var at det er et sterkt behov for en oppdatert og helhetlig kartlegging av energi i havbruksnæringen og hvordan dette kan møtes med fornybare energikilder.

  Les mer om prosjektet her
 • Samle dedikerte bedrifter i havbruksnæringen i et prosjekt for erfaringsutveksling og samarbeid om
  kompetansebehov og kompetanseutvikling for å skape konkurransefortrinn nå og i fremtiden.

  Les mer om prosjektet her
 • Vi ser på muligheten å samlokalisere havbruksaktørene på Helgeland. Tanken bak dette prosjektet er å opprette et innovasjonssenter med tyngdepunkt for innovasjon og verdiskaping. Aktørene ønsker et tettere samarbeid rundt felles utfordringer som næringen opplever.

 • Strukturere og effektivisere vedlikeholdsoppdragene på en mer effektiv og bedre måte. Dette har vi løst gjennom å etablere et bedriftsnettverk sammen med relevante medlemmer i Havbruksnettverk Helgeland hvor vi skal utarbeide å lage strukturerte pakkeløsninger på vedlikeholdsoppdragene.

  Les mer om prosjektet her
 • Medlemmer i Havbruksnettverk Helgeland har ytret ønsker om å sette i gang et prosjekt der fokuset er rekruttering på ytre Helgeland.

  Les mer om prosjektet her

Samarbeid og økte lokale ringvirkninger

 • Havbruksnettverk Helgeland har som mål å gjennomføre 3 nettverkstreff gjennom 2023 hvor det vil være ulike tema hver gang. Vi kommer her til å legge ut informasjon etter hvert som temaene er klare.

 • Mer informasjon kommer etter hvert.

Forsterke ressurs og kompetansebase

 • Sentrum Næringshage og Kystinkubatoren skal i samarbeid med Sustainability starte et program for å få i gang små og mellomstore bedrifter med mål om å utvikle en bærekraftstrategi for sin bedrift.

  Les mer om programmet her
 • Kurs under utvikling.

 • En tjeneste som gjør det enkelt for bedrifter og medarbeidere å få tilgang til oppdatert kunnskap fra norske fageksperter

  Les mer om kursportalen her

Stimulere til økt internasjonal etterspørsel

 • Eksport og internasjonalisering innen havbruk er temaet når Havbruksnettverk Helgeland arrangerer medlemstreff i februar.

  Les mer om programmet her

Samarbeid gjør oss sterkere!

Gjennom felles innsats fra deltakerne vil nettverket oppnå:

– Økt verdiskaping hos nye og eksisterende bedrifter.

– Bærekraftig forvaltning og bruk
av akvatiske økosystem på Helgeland.

– Et varig og produktivt innovasjonsmiljø for bedrifter i blå sektor på Helgeland.

Aktuelt

Arrangementer

DNB