For vekst og verdiskaping i havbruksnæringen i Nord-Norge

Havbruksnettverk Helgeland SA er et samvirkeforetak som jobber for å dyrke og utnytte potensialet som finnes i havbruksnæringen i Nord-Norge. Vårt mål er å bli et hensiktsmessig verktøy for å utvikle konkurransedyktige lokale og regionale leverandører.

Samarbeid gjør oss sterkere!

Gjennom felles innsats fra deltakerne vil nettverket oppnå: 

  • Økt verdiskaping hos nye og eksisterende bedrifter.
  • Bærekraftig forvaltning og bruk av akvatiske økosystem på Helgeland.
  • Et varig og produktivt innovasjonsmiljø for bedrifter i blå sektor på Helgeland. 
Slik jobber vi for å nå våre mål
Ikon - spørsmålstegn

Visste du at...

Havbruksnæringen har uttrykt et ønske om å handle mer fra lokale og regionale leverandører i nord? 

Medlemsbedrifter i havbruksnettverket

Virksomheter innen og i tilknytning til den blå sektoren på Helgeland er hovedmålgruppe for Havbruksnettverk Helgeland. Andre bedrifter og organisasjoner kan også delta, så fremt de bidrar til å fremme nettverkets formål. Deltakelse i Havbruksnettverket skjer etter skriftlig avtale mellom deltaker og nettverket.

Se våre medlemsbedrifter